تماس با مرکز پشتیبانی : 02144562055 - 02144532305
ثبت سفارش تعمیر

انتقال و دایورت زنگ واحد به واحد دیگری در آیفون تصویری

در بعضی مواقع برای شما هم پیش آمده که منتظر شخص و یا بسته پستی هستید ولی مشکلی و کار ضروری برای شما پیش آمده و باید منزل را برای ساعاتی ترک کنید ، بعضی از شرکتهای تولید کننده آیفون تصویری برای این مشکل شما طراحی ویژه انجام داده اند که شما به راحتی میتوانید زنگ واحد خود را برای مدت مشخص به واحد دیگر و یا نگهبان ساختمان منتقل کنید و بدون استرس به کار خودتان برسید .

شرکت آیفون تصویری تکنما Taknama در مدل C43 و C70 قابلیت ویژه دایورت کردن بر روی آیفون دیگر را دارد.

دایورت کردن آیفون های تصویری C43 و C70 تکنما :

برای انتقال زنگ ابتدا :

گوشی آیفون تصویری C43 یا C70 را برداشته دکمه ارتباط داخلی را لمس نمایید بعد زنگ واحد موردنظر را که میخواهید انتقال روی آن واحد صورت بگیرید را فشار میدهید ، به عنوان مثال :

شما واحد چهار هستید و می خواهید آیفون تصویری شما روی واحد دو انتقال گردد ، باید به روش زیر انتقال را انجام دهید : بعد از لمس نمودن دکمه ارتباط داخلی شما برای ارتباط برقرار کردن با واحد موردنظر خود (واحد دو) شماره دو را لمس نمایید و مجدد دکمه ارتباط داخلی را بفشارید  تا زنگ آیفون واحد دو به صدا در آید.

بعد از اینکه شخص مورد نظر شما گوشی آیفون تصویری خود را برداشته و در حال گفت و گو با آن شخص بودید آنوقت دکمه دایورت (دکمه شماره 0)  را لمس نمایید تا دایورت بر روی آن واحد موردنظر (واحد دو) صورت بگیرد .

حال دایورت شما به راحتی انجام شد و شما می توانید گوشی آیفون تصویری خود را بر سر جای خود بگذارید .

اگر بخواهید دایورت را بردارید ، باید گوشی آیفون تصویری خود را برداشته و دکمه دایورت (دکمه شماره 0) را لمس نمایید تا دایورت برداشته شود .

شرکت کوماکس سرویس مرکز خدمات تعمیرات آیفونهای تصویری در کلیه مناطق تهران به صورت خدمات در محل مشتری 

شماره تماس با شرکت 44532305

کد امنیتی رفرش